Jaaragenda

12-12-2017 Excursie du Keulen ag2
13-12-2017 MR
14-12-2017 Sectiemiddag3
14-12-2017 bps-overleg
14-12-2017 Decemberconcert (avond)
15-12-2017 Decemberconcert (avond)
18-12-2017 PWS-presentaties v6
18-12-2017 Extra sluiting Magister voor cijferinvoer
18-12-2017 Excursie science Mechelen mha1
18-12-2017 Schaatsen sportklas 1
18-12-2017 Excursie k&c Eye jaar1
19-12-2017 PWS-presentaties h5
20-12-2017 CBBA-Theater5
21-12-2017 Kerstdiner
22-12-2017 Kerstvieringen
22-12-2017 Cijferrapportage alle klassen
25-12-2017 4-1-2018 Kerstvakantie
8-1-2018 Huiswerkvrij
8-1-2018 Nieuwjaarsontbijt
8-1-2018 Uiterlijke datum inleveren toeten tw2
8-1-2018 Open lessen basisscholen
8-1-2018 11-1-2018 djembéweek1 brugklas
9-1-2018 Open lessen basisscholen
9-1-2018 Docentenspreekavond v456
10-1-2018 Open lessen basisscholen
10-1-2018 Excursie k&c jaar2
10-1-2018 Winterdag sportklas2
10-1-2018 Ouderavond decanaat/voorlichting werkweek m3
11-1-2018 Open lessen basisscholen
12-1-2018 Rekentoetsperiode1: 9 t/m 22 januari
15-1-2018 Docentenspreekavond hag2
15-1-2018 18-1-2018 Mentoren h23 bespreken deze week hun leerlingen met Rb
15-1-2018 18-1-2018 Djembéweek2 brugklas
16-1-2018 ZAT-vergadering
16-1-2018 Docentenspreekavond mh1/hag1
17-1-2018 Docentenspreekavond m234
18-1-2018 Voorlichting mbo en havo voor m3
18-1-2018 Overlegmoment afdelingen
18-1-2018 bps-overleg
22-1-2018 25-1-2018 Toetsweek 2 m34/h45/v456
22-1-2018 25-1-2018 Djembéweek 3 brugklassen
22-1-2018 Roosterwende
22-1-2018 Luva du (vwo)
22-1-2018 Luva fa (havo)
23-1-2018 Luva en (vwo)
23-1-2018 Luva du (havo)
24-1-2018 Decanaatsavond ag3
24-1-2018 Luva fa (vwo)
24-1-2018 Luva en (havo, Luva du (mavo)
25-1-2018 Cursus pedagogische tact (3)
12345
Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)