Johan Brons, docent wiskunde

Tot 2008 deed ik economisch onderzoek naar plattelandsontwikkeling in landen als Mali, Indonesië en de Filippijnen. Daarna heb ik met wiskundeonderwijs (krijgen en geven) meer over de wereld geleerd. Op verschillende scholen, met tussendoor een uitstapje naar het Planbureau voor de Leefomgeving, heb ik gewerkt aan beginnetjes van vakoverstijgend onderwijs. Ik vind het belangrijk om van andere vakken te leren en uit te zoeken welke relaties er met wiskunde te leggen zijn.

Thuis met mijn vrouw Clasien en drie kinderen van rond de 20 jaar, proberen we elkaar wakker en vast te houden met verhalen en houden we van recreatief fietsen en schaken.

Kerkewijk 149
3904 JC Veenendaal
Postbus 41
3900 AA Veenendaal
T (0318) 500 621
F (0318) 553 206
E info@clv.nl Routebeschrijving
Scholengemeenschap voor mavo, havo
en vwo (atheneum, gymnasium)